Blogs

Curious about the latest news about professional frying walls or frying installations? You read it here.

Perfecta shape

Hoe werkt de energie-investeringsaftrek (EIA) en wat zijn de voordelen? EN


De inzet van fossiele brandstoffen zoals het aardgas, wil Nederland in de komende jaren afbouwen. De Nederlandse overheid wil Nederland in 2050 “gasvrij” hebben. Groene energie is de toekomst en daarom zal deze overstap ook in onze branche vroeg of laat moeten plaatsvinden. EN